Kris Kras Atelier op school of kdv

10.000 krastekeningen zijn 10.000 hersenverbindingen!

Kris Kras Atelier kan projectmatig aangeboden worden als beeldende lessen op school voor de groepen 1 t/m 5 en op het KDV voor kinderen vanaf 1,5 jaar. Er wordt gewerkt vanuit een rijk, verrassend maar ook laagdrempelig materiaalaanbod. De focus ligt op onderzoek, zelfontdekkend leren, samenwerken en eigen oplossingen te bedenken, kortom 21st Century Skills. Op deze manier worden diverse vaardigheden getraind vanuit intrinsieke motivatie, zowel beeldend als motorisch en sociaal.

Het bijzondere aan de werkwijze Begrijpen met je Handen is dat leren, vrij spel en verbeeldingskracht samen komen. Kinderen zijn betrokken omdat ze ruimte krijgen om eigen ideeën te volgen. De verschillende resultaten van deze beeldende lessen tonen een rijk creatief proces, #dewerkjesvoorbij.

De opzet van de workshops op school is als volgt; 3 klassen bezoeken op één dag achter elkaar in halve groepen de workshops. Er zijn 2 atelierpedagogen die ieder een halve klas begeleiden. Het is een serie van minimaal 3 keer, waarbij het materiaal aanbod steeds wisselt. Er staan voor alle groepen iedere keer drie verschillende workshopstations ter keuze klaar met uitnodigend materiaal en gereedschap.

Voor € 700 per dag is zo een Kris Kras Atelier dag op school mogelijk. Dit is incl. basismateriaalkosten voor ca. 90 kinderen en reiskosten. Hiervoor komen er dus 2 atelierpedagogen met ieder een halve klas en krijgt iedere groep een eigen sporenboek. Daarnaast kan er met de kinderen gezamenlijk aan een kunstwerk worden gebouwd dat in de school geëxposeerd kan worden.

De opzet van de workshops op een KDV is dat er 1 atelierpedagoog komt die op een dag met meerdere groepen kinderen werkt. Als het KDV geen atelierruimte heeft kan de atelierpedagoog een tijdelijk atelier inrichten in een aparte ruimte zoals de gang of slaapkamers, of langsgaan bij verschillende groepen om ter plekke met kinderen te werken. Op deze manier zien ook andere pm’ers wat er gebeurt. Op de groep kan er een aanbod zijn voor de iedereen, of juist iets op vrijwillige basis voor een kleine groep kinderen. Bijvoorbeeld aan tafel in de keukenhoek, waarbij 4-5 kinderen aan kunnen schuiven om te tekenen of schilderen, die dan door wisselen.

820160418_160350Een succesvolle formule bij een kdv is 2 of 3 maanden in het voorjaar en 2 of 3 maanden in het najaar. De atelierpedagoog komt dan een keer per week, op wisselende werkdagen, zodat veel (verschillende) kinderen aan de beurt komen. Op een atelierdag werkt de atelierpedagoog met drie kleine groepen kinderen in een apart atelier, of evt. op de groep en/of buiten in de zomer. De kosten per atelierdag zijn ca € 275,- inclusief materiaalkosten, afhankelijk van de inrichting van het (wellicht) bestaande atelier.

Neem contact op met Sabine Plamper of Heidi de Geus voor de mogelijkheden.