Utrecht, onderwijsadviseur en mobiel atelier op aanvraag – Sascha Brasz

Sascha Brasz is onderwijsadviseur en atelierpedagoog.

Zij heeft een pedagogische opleiding en heeft jarenlang als leerkracht gewerkt in het basisonderwijs. Zij is gecertificeerd atelierpedagoog en heeft een tijd het Kris Kras Atelier gehad in de bibliotheek in het centrum van Utrecht. Ze wordt telkens weer geraakt door de puurheid en de ruimte voor de eigenheid van hekind in de KrisKrasAteliers. In haar werk als onderwijsadviseur en -ontwikkelaar adviseert en begeleidt zij in samenwerking met Atelier in een Koffer scholen bij het opzetten van een kunstatelier op de school, of bij het creëren van een andere vorm van onderwijsaanbod rond beeldende vorming in de klassen, geïnspireerd op het gedachtengoed van het KrisKrasA telier. 

Zie www.quartzontwikkeling.nl voor meer informatie over deze begeleiding.